De Qi stimuleren

Moxa

Moxa therapie  is een  onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. Moxa ofwel bijvoetkruid (artemisia vulgaris) heeft een verwarmende werking. Dit kruid kan op verschillende manieren toegepast worden. Een sigaar van moxa kan boven de huid of tegen een acupunctuurnaald gehouden worden of een lamp met dezelfde verwarmende eigenschappen wordt geplaatst om het lichaam te verwarmen.

 

Moxa is een waardevolle aanvulling op een acupunctuurbehandeling. Moxa  wordt gebruikt om de acupunctuurpunten te verwarmen. De warmte van de moxa dringt diep door tot in de acupunctuurpunten en zal daar de Qi stimuleren.

 

De toepassing hangt af van de aard van de klacht. Met name bij “koude” klachten of waar een blokkade naar voren komt, bij ernstige vermoeidheid, blessures (kneuzingen en verstuikingen) onvruchtbaarheid en gewrichtspijnen kan moxa een heilzame werking hebben.

 

Er is nog een heel belangrijke toepassing van moxa therapie: een stuitligging. Voorwaarde is dat de verloskundige of gynaecoloog heeft geconstateerd dat het kindje nog voldoende ruimte heeft om te draaien en nog niet is ingedaald. Het meest succesvol is deze behandeling tussen de 35ste en 38ste zwangerschapsweek.