De kringloop van het leven

Acupunctuur

Met behulp van acupunctuur kun je op een andere manier naar een klacht kijken; er is altijd een verklaring voor je klacht en kan met acupunctuur altijd worden behandeld. 

 

Wat is de oorsprong van de acupunctuur?

 

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (T.C.G.), en vindt  haar wortels  in het Taoisme.  Het universum;  het geheel en het alles, de weg van hemel en aarde, wordt de Tao genoemd. De Tao is niet te kennen, te begrijpen of te duiden. De Tao manifesteert zich in 2 tegengestelde waarden:  Yin en Yang. 

 

Yin en yang zijn in alles aanwezig. Ze vormen één geheel. De voortdurende uitwisseling tussen deze twee geeft leven aan alles. Er is geen yin zonder yang en geen yang zonder yin. 

Samen vormen ze de kringloop van het leven. 

Yin en Yang zijn mooi gesymboliseerd in het universele symbool “Taijitu”, de weg van universele levenskracht 

 


Hoe werkt acupunctuur?

 

12 Paar meridianen vormen de basis van de acupunctuur; het zijn energiebanen waardoor de levensenergie “Qi” stroomt. De meridianen zijn verbonden met een eigen orgaan (hart, lever, nier enzovoort) en zorgen voor balans van yin en yang binnen die organen.

 

Gezondheid betekent in Chinese Geneeskunde: het ongehinderd stromen van Qi!

 

Oorzaken als stress, trauma’s, of emoties zorgen voor blokkades in deze energiestroom waardoor ziekte en of pijn ontstaat. Door het zetten van naaldjes, zorg je ervoor dat de energie weer gaat stromen en dat de blokkades verdwijnen. Door manipulatie van de naalden kun je energie versterken daar waar te weinig is, en verminderen daar waar te veel is. Eigenlijk wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd;  de energie verbetert er ontstaat een nieuwe balans, zowel op lichamelijk als emotioneel gebied.

Bovendien kan acupunctuur ook goed worden ingezet om ziektes te voorkomen.